onsdag 25 februari 2009

Från Funkis till Klassicismen


Bild från byggfabriken

Jag håller på att försöka ställa om mig från funkis till mer 20 tals anpassad stil. Inte så svårt faktiskt, stilen är ganska lik fast 20 talet är lite mer dekorerad.
Klassicismen

Klassicismen som var stilmässigt dominerande på 20-talet gav upphov till en stram och enkel arktitektur med mjuka linjer. Ljusa färger och materialens textur var viktiga element i fasadens uttryck liksom referensen till klassiska element som kolonner och pilastrar i fönsteromfattningar och portaler.På 20-talet kom man för första gången att bygga större sammanhållna bostadsområden där en välplanerad miljö blev ett viktigt element för att öka trivsamheten.
I många av 20-talets byggnadsdetaljer hittar man uttryck som leder fram mot funkisen, som slog igenom på 30-talet. Samtidigt finns klara influenser både från empirens 1700-tal och sekelskiftets nationalromantik. Moderna material som bakelit, som var föregångare till vår tids plast.
Text och bild från byggfabriken

Inga kommentarer: